KOLAGEN

Kolageny stanowią 30% całkowitej masy białka ludzkiego i 70% masy białek skóry. Są podstawowym komponentem tkanki łącznej, z której zbudowane są m.in. stawy, kości, ścięgna, zęby, skóra i powięzi. Kolageny są niczym fundament, na którym oparta została struktura ludzkiego organizmu. Nie ma tkanek i narządów zbudowanych bez użycia tych szczególnych białek. Do tej pory zidentyfikowano ponad 20 typów kolagenu. Klasyfikuje się je w trzech zasadniczych grupach: kolageny tworzące włókna, kolageny tworzące układy przestrzenne i kolageny współtowarzyszące włóknom.

 

Większość cząsteczek kolagenów tworzących włókna powstaje w komórkach zwanych fibroblastami. Biosynteza kolagenu zachodzi z wykorzystaniem typowych aminokwasów i sterowana jest przez układ hormonalny. Podstawową strukturę kolagenu stanowi łańcuch polipeptydowy, tzw. prokolagen. Trzy łańcuchy prokolagenu zespajają się w strukturę przypominającą linę złożoną z trzech sznurów, określaną mianem superhelisy. W ten sposób tworzy się podstawowa jednostka strukturalna wszystkich typów kolagenu, która nosi nazwę tropokolagenu.

<obrazek helisy>

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIN
  • Pinterest
Podziel się
Leave a reply