TROPOKOLAGEN

Tropokolagen opuszczając komórkę fibroblastu przechodzi ostateczną obróbkę enzymatyczną. Jego włókna uwolnione do przestrzeni międzykomórkowej mają długość około 300 nm, średnicę 1,5 nm i są rozpuszczalne w wodzie.

Tropokolagen uwolniony do substancji międzykomórkowej przez fibroblasty zawarte w skórze właściwej podlega tzw. procesowi dojrzewania. Warkocze tropokolagenu łączą się ze sobą, tworząc włókienka i włókna kolagenowe. Następnie powstają wiązania krzyżowe spajające poszczególne włókna w rodzaj sprężystej tkaniny. Jest to ostatni etap kształtowania się kolagenu, kiedy staje się on wytrzymały, nierozpuszczalny w wodzie i odporny na działanie enzymów. W tkaninie kolagenowej włókna układają się ukośnie w płaszczyźnie, w stosunku do siebie, a w stosunku do powierzchni skóry przebiegają niemal równolegle. Właściwość ta nadaje przestrzeniom pomiędzy włóknami charakterystyczny rysunek rombu.

 

Przez cały okres życia kolagen podlega ciągłej, dynamicznej wymianie określanej obrotem kolagenu. Umożliwia ona wzrost oraz regenerację uszkodzeń struktury tkankowej.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIN
  • Pinterest
Podziel się
Leave a reply